Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Brošura HAI je prenova in posodobitev že obstoječe . Z novimi podatki in pozivi  za ukrepanje je jasna povezava med protimikrobni odpornosti in preprečevanju bolnišničnih okužb. 

Brošura s priporočili (HAI_Brochure_MedTechEurope_5May2017)


Kaj je teden MEDTECHA-a (Medtech week), ki se dogaja v času od 19 - 23. junija 2017

V tem času (19-23 junij) vsa podjetja in združenja, ki so člani MEDTECH-a bolj intenzivno skupaj ozaveščajo po vsej Evropi o vrednosti medicinske tehnologije. Vsako nacionalno združenje ali podjetje na svoj način  organizira široko paleto fizičnih in spletnih dejavnosti.  Tudi združenje SLOMED se bo pridružilo tem dejavnostim z različnimi aktivnostmi (spletna stran, FB , dan odprtih vrat za naše člane in potencialne člane, ki bi se nam želeli pridružiti,..)

Predstavitev MEDTECH week (ppt NAC_MD_MedTech Week meeting_11052017)

 

Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED je neodvisno in nepofitno strokovno združenje, ki deluje v okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice, v katerem se prostovoljno združujejo podjetja, ki proizvajajo ali distribuirajo medicinske pripomočke v Sloveniji, s ciljem sooblikovanja prihodnosti panoge, vplivanja na oblikovanje tehničnih standardov, doseganja večje dostopnosti in višje kakovosti medicinskih pripomočkov ter sodelovanja s sorodnimi domačimi in tujimi združenji in organizacijami.

S svojim delovanjem, vplivanjem in predlogi želimo vzpostaviti družbeno in zakonodajno okolje, ki bo podjetjem zagotavljalo strokovno in neodvisno delovanje in hkrati omogočalo razvoj znotraj panoge. Zastopamo interese naših članov, sodelujemo z različnimi strokovnimi združenji tako na nacionalnem kot na mednarodnem nivoju.

V ospredje postavljamo zdravje uporabnikov in pacientov. Povezujemo industrijo, medicino, zdravstveni sistem, uporabnike ter ostale deležnike s ciljem zagotavljanja čim boljše zdravstvene oskrbe za paciente in uporabnike medicinskih pripomočkov in storitev. V procesu postavljanja tehničnih standardov smo partner zavarovalnicam in ministrstvom.

Z znanjem, strokovnostjo, inovativnostjo, ustrezno opremljeno industrijo medicinskih pripomočkov in poznavanjem panoge, se soočamo z izzivi v zdravstvenem sistemu s ciljem doseganja družbeno odgovornih in ustreznih rešitev za paciente.

Aktivnosti združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED so usmerjene v:

  • spodbujanje skupnih interesov svojih članov na lokalni in mednarodni ravni;
  • zagovarjanje in vzdrževanje ustreznih standardov zdravstvene industrije v korist pacienta in uporabnika;
  • zbiranje in proučevanje zakonov in ostalih predpisov, ki veljajo za proizvajalce in dobavitelje medicinskih pripomočkov ter seznanjanje članov z njimi;
  • vzpostavljanje dialoga med državnimi organi pristojnimi za regulacijo in izvrševanje predpisov s področja proizvodnje in dobave medicinskih pripomočkov;
  • zavzemanje za odprto in konkurenčno tržišče na področju medicinskih pripomočkov;
  • obveščanje javnosti o delovanju in stališčih Združenja in razvoju medicinskih pripomočkov;
  • sodelovanje s sorodnimi tujimi združenji in organizacijami (MedTech, SZKO, Siedma).