Zapri

Novice


Arhiv: SRIP MEDICINA -VKLJUČEN SLO-MED

Strategija pametne specializacije je ključni vladni dokument na področju inovativnosti, na podlagi katerega bo ta usmerjala razvojno politiko. SRIP predstavljajo osrednjo institucionalno obliko na ravni področij uporabe. Preko SRIP bo spodbujeno sistemsko in dolgoročno sodelovanje deležnikov na posameznem področju med njimi samimi, navzven ter do države. Po ustanovitvi bodo partnerstva pripravila akcijske načrte, na osnovi česar bo med drugim prišlo do nadaljnjega osredotočanja fokusnih področij in tesnejšega usklajevanja razvojnih politik z državo. Cilj javnega razpisa je vzpostaviti partnerstva na vseh prednostnih področjih uporabe veljavne strategije pametne specializacije. Javni razpis se bo izvajal v treh fazah. Na podlagi prijav na prvo fazo javnega razpisa se bodo izbrali SRIP, ki bodo pripravili akcijske načrte za svoje delovanje. Potrjeni akcijski načrti bodo podlaga za predložitev prijav SRIP ter tudi posameznih verig vrednosti in horizontalnih mrež kot samostojnih inovacijskih grozdov v okviru posameznega SRIP, na drugo fazo javnega razpisa. Predložitev prijav na tretjo fazo razpisa bo potekala na podlagi rezultatov vrednotenja delovanja SRIP konec leta 2018.

Za SRIP medicina je prijavitelj razpisa in združevalec različnih članov (javno in zasebno) SLOVENSKO INOVACIJSKO STIČIŠČE, katerega direktorica je dr. Alenka Rožaj.  Člani SLO-MED skupine centralni javni razpis so se sestali v petek 28. oktobra in ugotavljali kaj vključitev v SRIP zanje pomeni. Ana Faganel iz podjetja LOTRIČ MEROSLOVJE d.o.o.  je predstavila delo in organiziranje SRIP-a.  Nekateri predstavniki skupine so se srečali tudi v okviru informativnega dne SVRK, MGRT in MDDSZ , v petek 3. novembra. V teku je dogovarjanje za kolektivno vključitev SLO-MED-a v SRIP medicina in ko bo končni dogovor sklenjen, bodo povabljeni vsi člani združenja, da se vključijo. To bo tudi nova področna skupina tega združenja.

Fotogalerija