Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Etični kodeks


Komu je namenjen in koga zavezuje

Etični kodeks poslovne prakse Medtech Europe prinaša enotne definicije dobrih poslovnih praks za proizvajalce in distributerje medicinskih pripomočkov. V ta namen definira jasna pravila sodelovanja industrije z zdravstveno stroko.

Določila kodeksa zavezujejo in veljajo za vse proizvajalce in distributerje medicinskih ter in vitro diagnostičnih (IVD) pripomočkov, ki so neposredno ali posredno (preko nacionalnih združenj) člani zveze MedTech Europe. V Sloveniji velja kodeks torej za vse družbe, ki so članice združenj SLO-MED in SIEDMA.

Namen kodeksa je poenotiti sodelovanje proizvajalcev in distributerjev medicinskih ter in vitro diagnostičnih (IVD) pripomočkov z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami ter prispevati k še bolj preglednim odnosom z zdravstveno stroko in nadaljnjemu razvoju področja zdravstvenega varstva bolnikov.