Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Članstvo


Članstvo v Združenju proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED je prostovoljno za člane GZS, ki uresničujejo svoje interese v Podjetniško trgovski zbornici. Člani združenja so različna podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali distribucijo izdelkov oziroma medicinskih pripomočkov, imajo sedež v Republiki Sloveniji in registrirano dejavnost proizvodnje ali dobave medicinskih pripomočkov ter veljavno dovoljenje Javne Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke za proizvodnjo oziroma promet z medicinskimi pripomočki.  

Združeni pomagajo soustvarjati nove zakonske predpise na tem področju,  s pomočjo evropskega združenja MEDTECH EUROPE in njegovih članov.  Število članov narašča, posebnost delovanja Združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED pa je v organiziranosti delovanja po posameznih področnih strokovnih skupinah.  Vsaka področna skupina ima aktivne člane ter vodjo, ki vodi in usmerja delovanje skupine.

Osrednje področne skupine Združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED so Področna skupina za javna naročila v zdravstvu, Področna skupina za regulativo, Področna skupina proizvajalcev, Področna skupina za delo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki vključuje še posamezne Področne podskupine za INKONTINENCO, DIABETES, STOMO, RANO ter INVALIDSKE VOZIČKE IN IZPOSOJO.

Člani se tudi pri poslu med seboj povezujejo ter se odzivajo na ponudbe, ki jih preko zbornice prejemajo iz tujine. 

S 1.1.2019 se je združenju SLO-MED, kot podporni član pridružilo tudi združenje SIEDMA, združenje proizvajalcev IVD medicinskih pripomočkov GIZ.