Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Članstvo


Članstvo v Združenju proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED je prostovoljno za člane GZS, ki uresničujejo svoje interese v Podjetniško trgovski zbornici. Člani združenja so različna podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali distribucijo izdelkov oziroma medicinskih pripomočkov, imajo sedež v Republiki Sloveniji in registrirano dejavnost proizvodnje ali dobave medicinskih pripomočkov ter veljavno dovoljenje Javne Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke za proizvodnjo oziroma promet z medicinskimi pripomočki.  

Združeni pomagajo soustvarjati nove zakonske predpise na tem področju,  s pomočjo evropskega združenja MEDTECH EUROPE in njegovih članov.  Število članov narašča, posebnost delovanja Združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED pa je v organiziranosti delovanja po posameznih področnih strokovnih skupinah.

Osrednje področne skupine Združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED so:

  • Področna skupina za javna naročila v zdravstvu,
  • Področna skupina za regulativo,
  • Področna skupina proizvajalcev,
  • Področna skupina za delo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki vključuje še posamezne strokovne področne skupine,
  • Področna podskupina za INKONTINENCO,
  • Področna podskupina za DIABETES,
  • Področna podskupina za RANO ter
  • Področna podskupina za INVALIDSKE VOZIČKE IN IZPOSOJO.

Člani se tudi pri poslu med seboj povezujejo ter se odzivajo na ponudbe, ki jih preko zbornice prejemajo iz tujine. 

S 1.1.2019 se je združenju SLO-MED, kot podporni član pridružilo tudi združenje SIEDMA, združenje proizvajalcev IVD medicinskih pripomočkov GIZ.