Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Vodenje in upravljanje


Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED je neprofitna in prostovoljna organizacija, ki deluje v okviru Podjetniško trgovske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije. Vodi jo predsednik združenja.

Organi vodenja in upravljanja združenja SLO-MED so:

  • zbor članov,
  • predsednika in namestnika predsednika,
  • izvršilni odbor,
  • nadzorni odbor za finance.