Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Vodenje in upravljanje


Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED deluje v okviru Podjetniško trgovska zbornica pri Gospodarski zbornica Slovenije in ima naslednje organe, ki vodijo in upravljajo združenje:

  • zbor članov,
  • predsednika in namestnika predsednika,
  • izvršilni odbor
  • nadzorni odbor za finance.