Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Strokovna področja delovanja


V Združenju proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED uspešno sodelujemo s sorodnimi strokovnimi združenji doma in v tujini, zakonodajnimi odločevalci na področju panoge, uveljavljenimi strokovnjaki, združenji uporabnikov ter z različnimi zdravstvenimi inštitucijami.

Organiziranost združenja

Posebnost delovanja Združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED pa je v organiziranosti delovanja po posameznih področnih strokovnih skupinah. Vsaka področna skupina ima aktivne člane ter vodjo, ki vodi in usmerja delovanje skupine.

Osrednje področne skupine Združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED so:

  • Področna skupina za javna naročila v zdravstvu,
  • Področna skupina za regulativo,
  • Področna skupina proizvajalcev,
  • Področna skupina za delo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki vključuje še posamezne strokovne področne skupine,
  • Področna podskupina za INKONTINENCO,
  • Področna podskupina za DIABETES,
  • Področna podskupina za RANO ter
  • Področna podskupina za INVALIDSKE VOZIČKE IN IZPOSOJO.