Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Pridružite se nam


Vabimo vas, da se nam pridružite v Združenju proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED, ki deluje v okviru Podjetniško trgovske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki je največje in najbolj vplivno svetovalno združenje podjetij in gospodarstva v Sloveniji. Mrežna organiziranost GZS pa članom zagotavlja ne le uveljavljanje interesov na nacionalni, temveč tudi na panožni in regijski ravni.

Član Združenja SLO-MED lahko postane podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo ali distribucijo medicinskih izdelkov oziroma medicinskih pripomočkov, ima sedež v Republiki Sloveniji in registrirano dejavnost proizvodnje ali dobave medicinskih pripomočkov ter veljavno dovoljenje Javne Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke za proizvodnjo oziroma promet z medicinskimi pripomočki in se včlani v Podjetniško trgovsko zbornico pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Posebnost delovanja Združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED je v organiziranosti po posameznih področnih strokovnih skupinah. Osrednje področne skupine so Področna skupina za javna naročila v zdravstvu, Področna skupina za regulativo, Področna skupina proizvajalcev, Področna skupina za delo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki vključuje še posamezne Področne podskupine za INKONTINENCO, DIABETES, STOMO, RANO ter INVALIDSKE VOZIČKE IN IZPOSOJO.

Članstvo v Združenju proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED poleg različnih svetovalnih storitev s področja podjetništva in poslovanja, prinaša tudi številne možnosti aktivnega sodelovanja:

  • možnost aktivnega sodelovanja v združenju, v posameznih področnih skupinah združenja;
  • možnost vključitve v dialog z ZZZS in Ministrstvom za zdravstvo;
  • sooblikovanje zakonodaje in standardov;
  • vplivanje na kakovost in oskrbo z medicinskimi pripomočki na trgu;
  • dostop do informacij, potrebnih za poslovanje;
  • strokovna izobraževanja in okrogle mize.

Včlanitev v Združenje SLO-MED je preprosta in hitra


Pošljete nam izpolnjen pristopni obrazec, po klasični pošti in v skenirani obliki na e-poštni naslov polona.mezan@gzs.si, slomed@gzs.si
Vaše članstvo bo aktivno od datuma na pristopnem obrazcu.
V nekaj dneh boste prejeli pozdravno pismo in vse informacije o članstvu.

Informacije o članstvu in aktivnostih Združenja SLO-MED

Koordinator skupine: Polona Mežan


T: 01 58 98 103

M: 051 273 860

E: polona.mezan@gzs.si, slomed@gzs.si