Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Sodelovanje in povezovanje s strokovnimi združenji


MedTech Europe

V Združenju proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED svoje poslanstvo uresničujemo tudi skozi sodelovanje z MedTech Europe. MedTech Europe je zveza evropskih združenj proizvajalcev medicinskih pripomočkov. Vanjo sta vključeni mednarodni združenji Eucomed, ki predstavlja evropsko industrijo medicinskih pripomočkov, ter EDMA, ki zastopa evropsko industrijo in vitro diagnostičnih (IVD) medicinskih pripomočkov.

Poslanstvo MedTech Europe je zagotavljanje urejenega okolja, ki evropski industriji medicinskih pripomočkov omogoča zadovoljevanje vseh zahtevnejših potreb zdravstvenega varstva. Pri tem spodbujamo raziskave, s katerimi želimo prispevati k višji kakovosti življenja in oskrbe bolnikov.

Pomemben del sodelovanja Združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED ter združenja MedTech predstavlja Etični kodeks poslovne prakse MedTech Europe. Več o sodelovanju ter o Etičnem kodeksu je opisano v poglavju o Etičnem kodeksu (link na spletno podstran)

SIEDMA

SZKO