Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED


Podjetja, ki proizvajajo ali distribuirajo medicinske pripomočke v Sloveniji so izrazila pobudo , da se primerno organizirajo in kot kompetenten zastopnik vzpostavijo dialog s pristojnimi državnimi organi in z drugimi organizacijami, ki delujejo v stroki.

Aktivnosti v okviru združenja bodo sledile programskim usmeritvam, ki so si jih zadali člani. Usmerjene bodo v:

  • spodbujanje skupnih interesov svojih članov na lokalni in mednarodni ravni;
  • zagovarjanje in vzdrževanje ustreznih standardov zdravstvene industrije v korist pacienta in uporabnika;
  • zbiranje in proučevanje zakonov in ostalih predpisov, ki veljajo za proizvajalce in dobavitelje medicinskih pripomočkov ter seznanjanje članov z njimi;
  • vzpostavljanje dialoga med državnimi organi pristojnimi za regulacijo in izvrševanje predpisov s področja proizvodnje in dobave medicinskih pripomočkov;
  • zavzemanje za odprto in konkurenčno tržišče na področju medicinskih pripomočkov;
  • obveščanje javnosti o delovanju in stališčih Združenja in razvoju medicinskih pripomočkov;
  • sodelovanje s sorodnimi tujimi združenji in organizacijami.