Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Novice


Arhiv: Sistem UDI za sledljivost medicinskih pripomočkov od proizvajalca do pacienta

Sistem UDI za sledljivost medicinskih pripomočkov od proizvajalca do pacienta. Avtorica: Marija Groznik Stanković, GS1 Slovenija Zakonodajne podlage za izvajanje sledljivosti in povečanje varnosti uporabnikov medicinskih pripomočkov so podane. Evropski parlament je že aprila 2017 sprejel uredbi EU/2017/745 o medicinskih pripomočkih (MDR) in EU/2017/746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (IVDR). Obe od proizvajalcev zahtevata globalno enoznačno označevanje medicinskih pripomočkov. Evropska komisija, še prej pa ameriška zvezna agencije za prehrano in zdravila – FDA (Food and Drug Administration), sta akreditirali mednarodno organizacijo GS1 za izdajateljico oznak UDI. Obe akreditaciji dokazujeta na vsestransko uporabnost globalnih standardov GS1 za identifikacijo in zajem podatkov. Po podatkih ameriške agencije FDA je več kot 85% medicinskih pripomočkov prisotnih na trgu Združenih držav Amerike označenih s standardi GS1.

Arhiv: Združenje SLO-MED poziva ZZZS k zaustavitvi izvajanja aktivnosti povezane s pripravo seznama medicinskih pripomočkov zaradi COVID-19 situacije

Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinske opreme SLO-MED javno poziva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije k zaustavitvi aktivnosti povezane s pripravo seznama medicinskih pripomočkov, ki izhajajo iz »Pravilnika o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja« (Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24.1.2020), kar bo ključno vplivalo na pravice pacientov ter na tržišče.

Arhiv: Medicinske maske? Zaščitne maske? Higienske maske?

V Združenju SLO-MED smo zaskrbljeni nad varnostjo izdelkov na trgu saj smo priča poplavi izdelkov (medicinskih obraznih mask), ki se prodajajo vsepovprek in najverjetneje ne izpolnjujejo bistvenih zahtev MDD 93/42/EGS oz. splošnih zahtev varnosti in učinkovitosti po MDR 2017/745 oz. zahtev zadevnih harmoniziranih standardov in je njihova sledljivost od proizvajalca (pogosto v tretjih državah) do distributerja (na debelo in drobno) pogosto zakonsko vprašljiva.

Arhiv: EU SMERNICE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN ZAŠČITNE OPREME, KI SO DANE NA TRG

Člani Združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED, so v času razglasitve epidemije v Sloveniji, večkrat opozarjali na neustrezno zaščitno opremo, ki je bila dana na trg. Poleg sporočila za javnost, opozoril, poslanih slovenskemu regulatornemu organu Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), vključevanja v oddajo TARČA, so sedaj na ravni EU objavljene smernice za dajanje na trg medicinskih pripomočkov - zaščitne opreme.

Arhiv: COVID-19: Objava novih pravil glede izvoza medicinske opreme iz Kitajske

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je posredovalo posebno informacijo, ki je pomembna za vsa podjetja, ki nabavljajo medicinsko opremo na Kitajskem in sodelujejo s kitajskimi podjetji. Ministrstvo za trgovino LRK je namreč skupaj z Generalno carinsko upravo LRK in Nacionalno upravo za zdravila LRK, izdalo obvezno obvestilo, da bodo pri izvozu osebne medicinske opreme iz Kitajske, zahtevali dodatna zagotovila proizvajalca te opreme, da je le-ta ustrezne kakovosti. To mora kitajski proizvajalec dokazovati s posebnim obrazcem. Obvestilo velja od 1. aprila 2020.

Arhiv: Novo sprejeta zakonodaja ZZZS - Uradni list RS, št. 4 z dne 24.1.2020

24. januarja 2020 sta bila v Uradnem listu RS, št. 4 objavljena dva akta in sicer: - Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja - Pravilnik o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja V zvezi z vzpostavitvijo Seznama MP in pričetkom aktivnosti po uveljavitvi novele Pravil in Pravilnika o seznamu in izhodiščih za CS in cene MP, na ZZZS načrtujejo predstavitev za proizvajalce oz. njihove zastopnike. Torej ta predstavitev bo namenjena predvsem tistim, ki imajo artikle iz področij sladkorne, stome in inkontinence - torej iz skupin za katere bodo sprejete osnovne zahteve kakovosti. Predstavili pa bodo način delovanja portala v okviru katerega bodo proizvajalci oz. njihovi zastopniki pošiljali podatke o svojih artiklih. Podatki se bodo namreč z ZZZS izmenjevali elektronsko in ker gre za začetek teh postopkov, si na ZZZS želijo, da bi potekalo to brez težav. V skladu s tem načrtujejo predstavitev, ki bo organizirana na ZZZS v mesecu februarju.

Arhiv: Novo urejanje področja MTP-jev prispevek STA

Po potrditvi Pravil OZZ in Pravilnika o cenovnih in tehničnih standardih MTP -jev na skupščini ZZZS (8. januar 2020), je na današnji dan je objavljen članek STA: Novo urejanje področja medicinskih pripomočkov v smer določanja kakovosti in omejevanja cen, ki govori o procesih izbire MTP-jev, uvajanja osnovnih zahtev kakovosti ZZZS, in omejevanju marž.

Arhiv: Pojasnila na vprašanja trgovcev

V okviru trgovinskega kotička, smo za člane GZS-PTZ pripravili nove odgovore na vprašanja s področja trgovine: Katere izdelke moramo označiti z energijsko nalepko? Ali je podjetje zavezanec za plačilo okoljske dajatve, če se ukvarja z uvozom rabljenih gum? Katero dovoljenje podjetje potrebuje, če želi na stojnici prodajati lastne unikatne tekstilne izdelke? V trgovinskem kotičku so zbrani odgovori na vprašanja naših članov. Če med njimi ne najdete odgovora na vprašanje s katerim se soočate pri svojem delu, nam ga lahko zastavite.

Arhiv: ZAKLJUČKI OKROGLE MIZE 21.11.2019

Zaključki okrogle mize z naslovom "Kako z roko v roki do transparentnega javnega naročanja v zdravstvu?", ki je bila izvedena v Portorožu, 21. novembra 2019 pod okriljem 28. letne konference SZKO.