Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Novice


Arhiv: ZAKLJUČKI OKROGLE MIZE 21.11.2019

Zaključki:

 • V nacionalno zakonodajo vnesemo vse dele EU direktive in ne samo rigorozne zaključke, ki naročnike omejuje v njihovih ravnanjih.
 • Postopki javnega naročanja naj se poenostavijo, saj trajajo predolgo in so preveč birokratski.
 • Poenotiti moramo standarde in klasifikacijo s strani stroke in ponudnikov.
 • Sistem javnega naročanja mora temeljiti na načelu pozitivnega izida za pacienta in kakovosti izdelka.
 • Naročnik mora opredeliti problem, ki ga želi rešiti in od ponudnika pridobiti rešitev problema. Hkrati bolnišnica predstavi svoje cilje, ki jih želi doseči in jih z izvedbo javnega naročila in izbiro izdelkov tudi zasleduje. Vendar vedno ostaja primarni cilj izid pacienta.
 •  Preprečiti vpliv na spreminjanje zakonodaje javnega naročanja, poenostaviti pravno varstvo in praktično odločanje, ki bo zakonito in hitro.
 • Želimo si, da v postopkih sprememb in postavljanju smernic sodeluje tudi zakonodajna in izvršilna oblast, to je Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za javno upravo.
 • Zasledovati moramo cilj, da pacient dobi varno, kakovostno, primerno in dostopno zdravstveno oskrbo in izdelek, ki mu bo omogočal doživljenjsko uporabo.
 • Za medicinske pripomočke, ki se najpogosteje uporabljajo v bolnišnicah in ki nosijo visoko odkupno vrednost postaviti standarde in merila za izbor. Strokovna komisija sestavljena iz izbranih članov stroke (zdravnikov in medicinskih sester) naj bi določila te standarde za izbor izdelkov, ki bodo omogočili najboljši izid za pacienta (patient outcome).
 • Strokovni dialog naj predstavlja raziskavo trga o zadnji najboljši tehnologiji na trgu.
 • Postopki javnih naročil naj se nadzorujejo.
 • Pri določanju meril za javno naročilo naj se uporabljajo že znane dobre prakse iz tujine, držav, ki so nam najbližje po sistemu organizacije zdravstvenega sistema.

Fotogalerija