Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Novice


Arhiv: Okrogla miza javnega naročanja v zdravstvu

V četrtek 21. novembra je v GH Bernardin potekala okrogla miza z naslovom Kako z roko v roki do transparentnega javnega naročanja v zdravstvu?, ki jo je organiziralo naše združenje. Na okrogli mizi so poleg predstavnic združenja SLO-MED - mag. Mojce Šimnic Šolinc in Andreje Gradišar, sodelovali tudi: - mag. Iztok Povše (UKC Ljubljana), - mag. Margareta Guček Zakošek (SB Celje), - mag. Simon Vrhunec (Medicinski center Barsos), - dr. Duša Hlade Zore (zastopnica pacientovih pravic), - Samo Červek (Državna revizijska komisija) interaktivno pa sta se v diskusijo vključevala tudi g. Hans Bax iz MedTech Europe in dr. Damir Detić, predsednik hrvaškega združenja CROMED. Sodelujoči so izpostavili ključne izzive, s katerimi se kot deležniki soočajo pri javnem naročanju medicinskega materiala in podali predloge možnih rešitev. Ključni poudarki oz. zaključki okrogle mize so: • Politične odločitve morajo biti izvzete pri spremembah zakonodaje s področja javnih naročil. Pravno varstvo mora biti poenostavljeno in praktično, potrebna je zakonitost in hitro odločanje. Pri vpeljavi sprememb na tem področju morata biti vključena tako zakonodajna kot izvršilna oblast. Odločitev o sankcijah pri neupoštevanju zakonodaje mora biti različna oz. prilagojena, glede na predmet javnega naročanja (kot so medicinski pripomočki) • Za dobro implementacijo javnega naročanja v zdravstvu, ki bo kvalitetno in transparentno, je potreben dialog med vsemi vpletenimi deležniki. V ta namen pa je potrebno najprej opredeliti prioritete bolnišnic in zdravstveni izid za pacienta ter v skladu s tem določiti karakteristike izdelka, ki bo zasledoval prej omenjene cilje. Pri tem si lahko pomagamo tudi z implementacijo dobrih praks, ki so že uveljavljene v tujini. • Izbira izdelka preko sistema javnega naročanja naj temelji na načelih varne, kakovostne, primerne in dostopne oskrbe pacienta. Pomembna je tudi pojasnilna dolžnost strokovnjaka do pacienta. Ta okrogla miza je bila uvod v dialog med deležniki pri javnem naročanju v zdravstvu in pripravo standardov in smernic za javno naročanje posameznih skupin medicinskih pripomočkov. Vsi sodelujoči so izrazili tudi pripravljenost za nadaljnje sodelovanje pri pripravi teh smernic, kar je za nas pomemben korak. Podrobnejšo vsebino zaključkov okrogle mize bomo v kratkem objavili na naši spletni strani in nadaljevali z aktivnostmi za pripravo smernic, o čemer vas bomo sproti obveščali.