Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Novice


Arhiv: EU SMERNICE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN ZAŠČITNE OPREME, KI SO DANE NA TRG

Člani Združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED, so v času razglasitve epidemije v Sloveniji, večkrat opozarjali na neustrezno zaščitno opremo, ki je bila dana na trg. Poleg sporočila za javnost, opozoril, poslanih slovenskemu regulatornemu organu Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), vključevanja v oddajo TARČA, so sedaj na ravni EU objavljene smernice za dajanje na trg medicinskih pripomočkov - zaščitne opreme.