Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Novice


Arhiv: Novo sprejeta zakonodaja ZZZS - Uradni list RS, št. 4 z dne 24.1.2020

24. januarja 2020 sta bila v Uradnem listu RS, št. 4 objavljena dva akta in sicer:
- Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
- Pravilnik o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

V zvezi z vzpostavitvijo Seznama MP in pričetkom aktivnosti po uveljavitvi novele Pravil in Pravilnika o seznamu in izhodiščih za CS in cene MP, na ZZZS načrtujejo predstavitev za proizvajalce oz. njihove zastopnike. Torej ta predstavitev bo namenjena predvsem tistim, ki imajo artikle iz področij sladkorne, stome in inkontinence - torej iz skupin za katere bodo sprejete osnovne zahteve kakovosti.  Predstavili pa bodo način delovanja portala v okviru katerega bodo proizvajalci oz. njihovi zastopniki pošiljali podatke o svojih artiklih. Podatki se bodo namreč z ZZZS izmenjevali elektronsko in  ker gre za začetek teh postopkov, si na ZZZS želijo, da bi  potekalo to brez težav. V skladu s tem načrtujejo predstavitev, ki bo organizirana na ZZZS v mesecu februarju. 

Fotogalerija