Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

ČLANSTVO Združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

 

Člani SLO-MED-a so različna podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali distribucijo izdelkov - medicinskih pripomočkov.  Združeni pomagajo soustvarjati nove zakonske predpise na tem področju, seveda s pomočjo evropskega združenja MEDTECH EUROPE in njegovih članov.  Število članov raste, saj so člani znotraj združenja razdeljeni v več področnih skupin, ki imajo svoje vodje.  Področne skupine so:

  1. Področna skupina za INKONTINENCO, katere vodja je članica komisije na ZZZS,
  2. Področna skupina za DIABETES,
  3. Področna skupina za STOMO, katere vodja je članica komisije na ZZZS,
  4. Področna skupina za RANO, katere vodja je kontakt z evropskim združenjem MEDTECH EUROPE, 
  5. Področna skupina INVALIDSKI  VOZIČKI,
  6. Področna skupina MEDTECH EUROPE....po vsebinah sodelujejo različni člani podjetij
  7. Področna skupina CENTRALNI JAVNI RAZPIS,
  8. Področna skupina SRIP -MEDICINA,
  9. Področna skupina ETIČNI KODEKS,
  10. Skupina za sodelovanje s Pomurskim sejmom....sejem MEDICAL...SLO-MED partner sejma

Člani se tudi pri poslu povezujejo med seboj, ter se odzivajo na ponudbe, ki jih preko zbornice prejemajo iz tujine.