Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Etični kodeks


Etični kodeks MedTech Europe

V Združenju proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED svoje poslanstvo uresničujemo tudi skozi sodelovanje in s članstvom v MedTech Europe. Pomemben del sodelovanja predstavlja Etični kodeks poslovne prakse MedTech Europe, ki sta ga združenji SLO-MED in SIEDMA leta 2017 tudi sprejeli. Določila kodeksa so v veljavo stopila 1. januarja 2017.

Kodeks MedTech Europe je zbirka enotnih definicij dobrih poslovnih praks za proizvajalce in distributerje medicinskih pripomočkov. Definira jasna pravila sodelovanja industrije z zdravstveno stroko, skladna z etičnimi in profesionalnimi standardi.

 

Evropsko združenje MedTech Europe skrbi za uresničevanje Etičnega kodeksa poslovne prakse MedTech Europe na evropski ravni, združenji SLO-MED in SIEDMA pa za implementacijo kodeksa v Sloveniji. S sprejetjem kodeksa je Slovenija postala ena od 26 evropskih držav, ki si s samoregulacijo prizadeva k še boljši preglednosti sodelovanja medicinske industrije z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami.

Uveljavitev dobrih praks pri sodelovanju s stroko razumemo kot pomemben korak pri nadaljnjem razvoju področja medicinskih pripomočkov. Prepričani smo, da bo uvedba kodeksa omogočila še bolj transparentno sodelovanje s stroko, s katerim bomo tudi v bodoče zagotavljali vse višjo kakovost oskrbe bolnikov.

 

Vsi člani Združenja SLO-MED se s podpisom pristopne izjave o članstvu med drugim zavezujejo k spoštovanju tega kodeksa (spoštovanje etičnih načel in visokih norm ob morebitnem sodelovanju z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami v zvezi z donacijami, sponzorstvi ipd.).

Članom združenja SLO-MED so na spletni strani dodatno dostopne še podrobnejše informacije o praktični uporabi, uveljavitvi in integraciji pravil Etičnega kodeksa MedTech Europe v poslovanje, z možnostjo članskega dostopa do vseh obrazcev, korakov pridobivanja in uveljavitve sredstev, primerov dobrih praks ter do pogostih vprašanj in odgovorov.