Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

ETIČNI KODEKS MEDTECH EUROPE


Kodeks MedTech Europe v mednarodnem okolju predstavlja prvo zbirko enotnih definicij dobrih poslovnih praks na področju sodelovanja industrije medicinskih pripomočkov in zdravstveno stroko. V ta namen smo proizvajalci in distributerji medicinskih pripomočkov oblikovali jasna pravila za interakcije z zdravstvenimi delavci in organizacijami, skladna z etičnimi in profesionalnimi standardi.

K pripravi in uvajanju kodeksa smo predstavniki evropske industrije medicinskih ter in vitro diagnostičnih (IVD) medicinskih pripomočkov pristopili z združenimi močmi. Vodi nas namreč skupni cilj – prispevati k še bolj preglednim odnosom z zdravstveno stroko in nadaljnjemu razvoju področja zdravstvenega varstva bolnikov.

Določila kodeksa so v veljavo stopila 1. januarja 2017 in zavezujejo vse proizvajalce in distributerje, ki so neposredno ali posredno, preko združenj, člani zveze MedTech Europe. Za njegovo implementacijo na lokalni ravni skrbijo nacionalna združenja. V Sloveniji sta to združenji SLO-MED in SIEDMA, kjer uveljavitev dobrih praks pri sodelovanju s stroko razumemo kot pomemben korak pri nadaljnjem razvoju področja medicinskih pripomočkov. Prepričani smo, da bo uvedba kodeksa omogočila še bolj transparentno sodelovanje s stroko, s katerim bomo tudi v bodoče zagotavljali vse višjo kakovost oskrbe bolnikov.

Vse informacije o kodeksu spletna stran MEDTECH EUROPE 

Kodeks MEDTech  2022 (ANG)

Kodeks MEDTech 2022 (SLO)