Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

KLJUČNE NOVOSTI PRI SODELOVANJU Z ZDRAVSTVENIMI DELAVCI IN ORGANIZACIJAMI

Kodeks MedTech Europe prinaša enotne definicije dobrih poslovnih praks za proizvajalce in distributerje medicinskih pripomočkov. V ta namen definira jasna pravila sodelovanja industrije z zdravstveno stroko. V letu 2018 smo družbe članice, skladno z določili kodeksa, uveljavile tudi tri enotna pravila:

  • finančne podpore izobraževanj ne omogočamo neposredno posameznim zdravstvenim delavcem, temveč izključno zdravstvenim organizacijam, in sicer v obliki donacij za izobraževalne namene. Organizacije nato avtonomno, neodvisno od donatorja, izberejo zdravstvene delavce, ki se bodo udeležili izobraževanj;
  • podpora mednarodnim strokovnim dogodkom je mogoča le po neodvisni potrditvi skladnosti (potrebna je odobritev prek centraliziranega sistema konferenčnega preverjanja, t.i. CVS – Conference Vetting System);
  • vrednosti donacij, ki so bile zdravstvenim organizacijam podeljene za izobraževalne namene, bodo javno objavljene (podjetja enkrat letno poročajo o donacijah v preteklem letu).

 Uporabni dokumenti:

·         Zgibanka o kodeksu MedTech

·        Letak o kodeksu MedTech

TRANSPARENTNO SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENO STROKO


S podporo izobraževalnim aktivnostim želimo zdravstvenim delavcem omogočiti vpogled v novosti na področju medicinskih ter in vitro diagnostičnih (IVD) pripomočkov.  Pri tem smo zavezani etičnim načelom in dobrim poslovnim običajem ter podpiramo neodvisno izobraževanje v zdravstvu.

 Uporabni dokumenti:

·        Predloga tipske pogodbe za podelitev donacije v izobraževalne namene

 ·       Predstavitev zakonodajnih okvirov in bistvenih določil kodeksa

·         Osnutek dopisa za zavrnitev direktnega sponzorstva

·         Izjava o namenski porabi doniranih sredstev

 

PREVERJANJE SKLADNOSTI DOGODKOV

Kodeks prinaša novost pri procesu dodeljevanja podpore za mednarodne dogodke oz. strokovna izobraževanja (t.j. dogodke z mednarodno udeležbo slušateljev), ki so organizirana s strani tretjih oseb. V ta namen je zaživel konferenčni sistem za preverjanje (Conference Vetting System, skrajšano CVS) – centraliziran sistem odločanja, ki omogoča neodvisno potrjevanje, da so izobraževalni dogodki, organizirani s strani tretjih oseb, skladni z določili kodeksa MedTech. Pozitivno mnenje CVS je tudi osnova za finančno podporo članic združenja MedTech.

 Uporabni dokumenti:

·         Dopis za organizatorje dogodkov – osnovna predstavitev CVS

·         Predstavitev CVS (PPT)

 PREGLEDNOST DONACIJ

V želji, da bi bili odnosi med člani zveze MedTech pregledni, bodo vsa podjetja, ki so članice združenj, v letu 2018 prvič javno objavila donacije za izobraževanje, ki so bile namenjene zdravstvenim organizacijam v letu 2017. Podatke bodo v prvem letu objavili neposredni, korporativni člani zveze MedTech, v naslednji fazi pa se jim bodo pridružili tudi ostali člani. Objava teh sredstev bo nato potekala vsako leto, retrogradno.

 Uporabni dokumenti:

·         Obrazec za poročanje o donacijah  - v izdelavi

 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Na podlagi najpogostejših vprašanj članov smo pripravili zbirko vprašanj in odgovorov, ki jo bomo periodično osveževali in dopolnjevali. Če odgovora na vaše vprašanje ne najdete v zbirki, nam ga lahko zaupate tukaj. 

 Uporabni dokumenti:

·         Zbirka vprašanj in odgovorov