Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Predstavitev


Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED je neodvisno in neprofitno strokovno združenje, ki deluje v okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice, v katerem se prostovoljno združujejo podjetja, ki proizvajajo ali distribuirajo medicinske pripomočke v Sloveniji, s ciljem sooblikovanja prihodnosti panoge, vplivanja na oblikovanje tehničnih standardov, doseganja večje dostopnosti in višje kakovosti medicinskih pripomočkov ter sodelovanja s sorodnimi domačimi in tujimi združenji in organizacijami.

V združenju SLO-MED želimo s svojim delovanjem, vplivanjem in predlogi, vzpostaviti družbeno in zakonodajno okolje, ki bo podjetjem zagotavljalo strokovno in neodvisno delovanje in hkrati omogočalo razvoj znotraj panoge. Zastopamo interese naših članov, sodelujemo z različnimi strokovnimi združenji tako na nacionalnem kot na mednarodnem nivoju.

V ospredje postavljamo zdravje uporabnikov in pacientov. Povezujemo industrijo, medicino, zdravstveni sistem, uporabnike ter ostale deležnike s ciljem zagotavljanja čim boljše zdravstvene oskrbe za paciente in uporabnike medicinskih pripomočkov in storitev. V procesu postavljanja tehničnih standardov smo partner zavarovalnicam in ministrstvom.

Z znanjem, strokovnostjo, inovativnostjo, ustrezno opremljeno industrijo medicinskih pripomočkov in poznavanjem panoge, se soočamo z izzivi v zdravstvenem sistemu, da bi prispevali k doseganju družbeno odgovornih in ustreznih rešitev za paciente.

Aktivnosti združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED so usmerjene v:

  • spodbujanje skupnih interesov svojih članov na lokalni in mednarodni ravni;
  • zagovarjanje in vzdrževanje ustreznih standardov zdravstvene industrije v korist pacienta in uporabnika;
  • zbiranje in proučevanje zakonov in ostalih predpisov, ki veljajo za proizvajalce in dobavitelje medicinskih pripomočkov ter seznanjanje članov z njimi;
  • vzpostavljanje dialoga med državnimi organi pristojnimi za regulacijo in izvrševanje predpisov s področja proizvodnje in dobave medicinskih pripomočkov;
  • zavzemanje za odprto in konkurenčno tržišče na področju medicinskih pripomočkov;
  • obveščanje javnosti o delovanju in stališčih Združenja in razvoju medicinskih pripomočkov;
  • sodelovanje s sorodnimi tujimi združenji in organizacijami (MedTech, SZKO, Siedma).