Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

ORGANI ZDRUŽENJA


Predsednica: ga. Janja Gril – Janja Gril s.p.

Podpredsednik:  g. Borut Čeh – Labena d.o.o.

ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA SLO-MED

  1. Predsednica: ga. Janja Gril – Janja Gril s.p.
  2. Podpredsednik:  g. Borut Čeh – Labena d.o.o.
  3. Dušan Pušnik – Pušnik - Novljan d.o.o.
  4. Debeljak Vitomir – Vidra C.O.S.A.A. d.o.o.
  5. Marijana Šemrl – Hermes Analitical d.o.o.
  6. Branka Burnik – LT Burnik d.o.o.

 

Volitve v organe Združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED so bile izvedene na Zboru članov dne, 24. 11. 2023.

 

Avtor: PTZ