Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Združenje SLOMED je kot član evropskega združenja MEDTECH prisoten na delovnih sestankih NAC (MD) meeting, kateri je potekal 10.5.2017 v Parizu.

Za svoje poslovanje si lahko v nadaljevanju naložite literaturo.

Dnevni red (20170209_NAC (MD) minutes)

Pregled MDR regulativ (170511_nac_mdr_update_v2)170511_nac_mdr_update_v2)

Analiza plačilnih rokov in plačil (Late Payment Presentation 11_05_17)Late Payment Presentation 11_05_17)

Kako vpliva Brexit (MTE_NAC Brexit_11052017_v2)MTE_NAC Brexit_11052017_v2)

Teden Medtecha 19-23.junija 2017 (NAC_MD_MedTech Week meeting_11052017)NAC_MD_MedTech Week meeting_11052017)

Ocena evropske komisije sodelovanja EU na področju HTA (NAC update on HTA to share with members)NAC update on HTA to share with members)

Stališče MEdtech do priglasitvenih organov znotraj sprejetih novig regulativ MDR 28_04_2017