Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Novice


Arhiv: Zimske razprodaje s pričetkom 04. januarja 2016

Zakon o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/98, s spremembami, oznaka ZVPot) določa, da mora trgovec, ki se odloči za sezonsko razprodajo, upoštevati 28. člen ZVPot-a s spremembami in Pravila. Skladno s temi podatki, trgovec ne sme z razprodajo začeti prej, kot prvi delovni ponedeljek v januarju, torej je v letošnjem letu to 04. januarja 2016. Trajanje razprodaje ne sme trajati več kot 60 dni.

Trgovec pa se lahko določi, da razprodaje ne izvaja, ampak se poslužuje akcij, ugodnih popustov, torej različnega pospeševanja prodaje. Pri takih oblikah pospeševanja prodaje, pa 28. člena ZVPot-a ni potrebno upoštevati. Trgovec pa mora kljub temu ob takih oblikah prodaje paziti na druga zakonska določila in sicer na ostale določbe ZVPot-a in Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) - zavajajoče oglaševanje.

Pomembno je, da se cen izdelkom ne dviguje pred uvedbo popustov ali razprodaj in potem zniža zaradi večjega odstotka znižanja, ki stranke pritegne. V tem primeru gre namreč za navidezno razprodajo ali znižanje, ki jo zakonsko prepoveduje ZVPNPP.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija