Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Novice


Arhiv: 2. ROJSTNI DAN SLO-MED-a in 1. NOVINARSKA KONFERENCA

4. decembra 2015 je minilo dve leti od ustanovitve Združenja proizvajalcev in distributerjev medicisnkih pripomočkov SLO-MED. Članstvo se je odločilo, da za novinarsko konferenco povzame delo dveh let. Glavni motivator za oblikovanje združenja je bila skupna želja nas vseh  postati ključni povezovalni člen med bolnikom na eni strani in Zdravstvenim sistemom na drugi strani, kar realno gledano industrija na medicinskem področju tudi je. Težave, s katerimi se srečujejo bolniki in so vezane na naravo njihove bolezni so gonilo razvoja industrije MTP, seveda pa lahko rešitve, ki so plod razvoja v industriji na medicinskem področju pridejo na pravi naslov – torej do bolnika samo preko zdravstvenega sistema, zato je nujen dialog med vsemi tremi deležniki.

 

Stanje v slovenskem zdravstvu na področju MTP v obdobju ob ustanovitvi združenja lahko strnemo v tri točke, za katere verjamemo da lahko imajo za bolnika dolgoročne posledice na področju dostopnosti in kvalitete zdravstvenih pripomočkov in storitev .

1.   V okviru ZZZS je bil v sprejemanju nov pravilnik o MTP in 18. junija 2014, je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 10. redni seji sprejel Pravilnik o komisijah za medicinske pripomočke.  Danes so v pripravi tudi novi strokovni in cenovni standardi za kar nekaj velikih (največjih) skupin MTP: diabetes, inkontinenca, stoma…

2.   Ministrstvo za zdravje se je v sodelovanju z Ministrstvom za Javno Upravo lotilo priprav centralnih javnih naročil za potrebe vseh slovenskih bolnišnic, tudi za nabavo MTP in potrošnega materiala.

3.   Kljub temu, da košarica pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja za slovenskega bolnika ni najslabša v EU prostoru, pa še vedno lahko opažamo, da dve veliki področji zaostajata oz. ostajata na nek način zapostavljeni, vsaj v primerjavi s podobno razvitimi državami članicami EU in to sta sodobna oskrba rane in dental.

Povzetek dvoletnega dela:

  • V skladu s tem, v okviru SLO-MED-a deluje sedaj sedem področnih skupin,
  • celotna skupina šteje 40 članov,
  • predstavniki treh skupin sodelujejo v Komisjah za določitev minimalnih zahtev na ZZZS (inkontinenca, diabetes v sodelovanju s SIEDMO in stoma),
  • smo partner Pomurskemu sejmu ob organizaciji 1. mednarodnega sejma MEDICAL (14. do 16. april 2016),
  • smo člani EUCOMED-a preko katerega sodelujemo na evropskem ETIČNEM KODEKS-u in z vsebino M.E.A.T. - model postavitve centralnega javnega razpisa v sodelovanju z MZ....
  • sodelujemo s tujimi združenji (v začetku novembra smo bili preko Ministrstva za zunanje zadeve povabljeni v Prago in se tam spoznali s češkim združenjem, ki šteje 106 članov).

Fotogalerija