Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Novice


Arhiv: Vabilo na natečaj za izbor najboljše prakse za promocijo zdravja na delovnem mestu

Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) pri GZS                                              

Dimičeva 13

1504 Ljubljana

 

 

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (SOPS)

Malgajeva ulica 5

1000 Ljubljana

 

 

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)

Dalmatinova 4

1000 Ljubljana        

 

 

NATEČAJ »POMLADNI VETER - VARNOST IN ZDRAVJE JE NAŠA SKUPNA SKRB IN ZAVEZA« ZA NAJBOLJŠO PRAKSO PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

 

 

Partnerski konzorcij projekta »SKUPAJ – gradniki zdravja« razpisuje natečaj za nagrado »Pomladni veter – varnost in zdravje je naša skupna skrb in zaveza«, spodbuja dvosmerni dialog med delodajalci in delavci s področja varnosti in zdravja pri delu. Natečaj  v okviru projektnih vsebin na delodajalski strani spodbuja zdravo podjetniško okolje in je vzor izvajanja ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu. Delavce pa spodbuja k uporabi dobrih praks, dosledni uporabi zaščitnih sredstev in varnostne delovne opreme, skupnem sprejemanju odločitev v korist obojih ter nagradi uspešno sodelovanje delavcev pri varnem in zdravem delovnem mestu.

Nagrado bo partnerski konzorcij letos prvič podelil izbranemu podjetju in pri njem zaposlenemu za najboljšo prakso promocije zdravja na delovnem mestu.  

Nagrada bo podeljena v okviru projekta »SKUPAJ – gradniki zdravja - S skupnimi prizadevanji delodajalcev in delojemalcev v trgovinski, storitveni in proizvodni dejavnosti do spoznanja vrednosti preventive«, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016  finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Namen podelitve takega priznanja je spodbuditi podjetja in njihove zaposlene, da zavzeto pripravijo oz. delijo že obstoječ načrt promocije zdravja, ki bo/je dobrodošel in sprejet s strani zaposlenih ter bo/je resnično zaživel v praksi, dolgoročno pa prinesel načrtovane pozitivne učinke.

 

Več o nagradi preberite TUKAJ

POGOJI:

 

1.    Na natečaj se lahko prijavijo podjetja in zaposleni iz trgovinske, storitvene in proizvodne dejavnosti,  ki po številu zaposlenih spadajo v mikro, mala ali srednja podjetja (klasifikacija ZGD-1).

2.    Interesenti lahko sodelujejo v natečaju s primerom dobre prakse izdelave načrta in izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu. Ta se mora v podjetju izvajati najmanj 30 dni pred oddajo prijave.

3.    V prijavi mora biti jasno izkazano, kako se dobra praksa uporablja na delovnem mestu, pri čemer so zaželene naslednje vsebine:

-        Izhodiščna časovna točka in vrednostno opredeljeno začetno stanje (npr. delež bolniške odsotnosti, zadovoljstvo zaposlenih, ocena tveganja na delovnih mestih, sodelovanje delavcev pri izvajanju ukrepov VZD na delovnem mestu, predlogi zaposlenih …)

-        Načrt promocije zdravja na delovnem mestu

-        Kriteriji za spremljanje učinkov

-        Zaključna časovna točka in vrednostno opredeljeni končni rezultati (enaki kot začetni zaradi meritve učinkov)

-        Vsi ukrepi morajo biti skladni z ustreznimi zakonodajnimi predpisi in jih po možnosti presegati.

-        Dobrodošle so tudi druge oblike dokazil (kopije drugih priznanj, izjav, fotografij, ipd, ki se nanašajo na gornjo vsebino)

4.       Podjetja se lahko na natečaj prijavijo od 21. januarja do najkasneje 29. marca 2016 z izpolnjeno priloženo prijavnico na naslov:

Podjetniško trgovska zbornica pri GZS

Dimičeva 13

1000 Ljubljana

 

S pripisom: NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA NATEČAJ »POMLADNI VETER«. Za prijave, prejete po pošti, bo  upoštevan datum poštnega žiga.

 

ali na elektronski naslov:

 

ptz@gzs.si s pripisom PRIJAVA NA NATEČAJ POMLADNI VETER (v Zadevo). Prijave, prispele po elektronski pošti, morajo biti opremljene s podpisom in žigom (če ga podjetje uporablja) ter shranjeno v pdf obliko.

 

5.    Praktična nagrada podjetju (pravni osebi) v vrednosti 240 evrov bo podeljena na 3. Konferenci malih in srednjih podjetij, ki bo 5. aprila 2016 na GZS.  Za prejemnika nagrade dohodnino odvede organizator natečaja, v tem primeru PTZ.

 

6.    Zaposleni se lahko na natečaj prijavijo od 21. januarja do najkasneje 29. marca 2016 z izpolnjeno priloženo prijavnico na naslov:

Podjetniško trgovska zbornica pri GZS

Dimičeva 13

1000 Ljubljana

 

S pripisom: NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA NATEČAJ »POMLADNI VETER«. Za prijave, prejete po pošti, bo  upoštevan datum poštnega žiga.

 

ali na elektronski naslov:

 

ptz@gzs.si s pripisom PRIJAVA NA NATEČAJ POMLADNI VETER (v Zadevo). Prijave, prispele po elektronski pošti, morajo biti opremljene s podpisom in žigom (če ga podjetje uporablja) ter shranjeno v pdf obliko.

 

7.    Praktična nagrada zaposlenemu v vrednosti 240 evrov bo podeljena na 3. Konferenci malih in srednjih podjetij, ki bo 5. aprila 2016 na GZS. Za prejemnika nagrade dohodnino odvede organizator natečaja, v tem primeru SOPS in SDTS.

8.    Zmagovalcema bosta podeljeni tudi priznanji za izvajanje najboljše prakse in sicer jih bo zaposleni prejel na »Žužkovih dnevih« oziroma »Dnevu trgovcev«, kjer bo predstavil svoj pogled na izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in njihovem pomenu ter na sodelovanje z delodajalcem. Dogodek bo predvidoma oktobra 2016.

Priznanje podjetju po podeljeno na zaključni konferenci projekta »SKUPAJ – gradniki zdravja«, ki bo predvidoma oktobra 2016, kjer bo predstavnik podjetja predstavil svoj pogled na izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in njihovem pomenu za zaposlene. Priznanje bo podelil predsednik strokovne komisije.

9.    Izbor bo opravila petčlanska strokovna komisija.

10.Zmagovalna načrta promocije zdravja na delovnem mestu bosta objavljena na spletnih straneh projekta in projektnih partnerjev, ter v glasilih Veter, Delavec v obrti in podjetništvu, Delavska enotnost ter Zbornik projekta kot primer najboljše prakse izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu.

11. Pritožba na izbor ni mogoča.

12. Organizatorji vsem prijavljenim podjetjem in zaposlenim, katerih načrti promocije zdravja na delovnem mestu ne bodo nagrajena, zagotavlja, da prejetih materialov ne bo reproduciral, predelal ali javno objavil. Prejetih izvodov tudi ne bo vračal.

13. Predsednik komisije bo odločitev komisije objavil na 3. Konferenci malih in srednih podjetij 5. aprila 2016.

 

Partnerski konzorcij vsem interesentom svetuje, da za pripravo ali pa izboljšanje načrta promocije zdravja preberejo vsebino brošure VODNIK SKOZI VSEBINO PROJEKTA »SKUPAJ – gradniki zdravja«, ki vsebuje nasvete za pripravo takega načrta ter druge koristne informacije o zakonskih predpisih, ki to področje urejajo. Brošura je na voljo na spletni strani projekta https://www.gzs.si/skupaj-gradniki-zdravja/ oz. v fizični obliki pri vseh projektnih partnerjih.

 

Vljudno vabljeni!                                                                                                                  Partnerski konzorcij

Dodatne informacije: ptz@gzs.si oz. 01 5898 312

 

 

Projekt  »SKUPAJ – gradniki zdravja« - S skupnimi prizadevanji delodajalcev in delojemalcev v trgovinski, storitveni in proizvodni dejavnosti do spoznanja vrednosti preventive« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016  finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  

Fotogalerija