Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Novice


Arhiv: PODPISAN ANEKS H KPDTS, URADNI LIST RS, št. 24/2014 s spremembami in dopolnitvami

16. marca 2016 so člani pogajalske  skupine za KPDTS, podpisali ANEKS št. 1. tako sedaj Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, velja do 31.12.2018.

ANEKS ŠTEVILKA 1 H KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE (Uradni list RS, št. 24/2014 s spremembami in dopolnitvami)

Fotogalerija