Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Novice


Arhiv: Obveznosti podjetij glede reševanja potrošniških sporov po 15. maju 2016

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015; v nadaljevanju ZIsRPS) ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov med podjetji in potrošniki s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: izvajalec IRPS). Skladno z 32. členom ZIsRPS:
- mora podjetje, ki priznava določenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje sporov s potrošniki, potrošnike preko svojih spletnih strani in splošnih pogojev poslovanja ali na drug primeren način (če nima spletne strani in splošnih pogojev) seznanjati katerega izvajalca IRPS priznava (navesti mora vsaj firmo, elektronski naslov in telefonsko številko). V primeru zavrnitve potrošnikove pritožbe mora podjetje potrošniku to informacijo poslati tudi na trajnem nosilcu podatkov skupaj z razlogi za zavrnitev pritožbe.
- mora podjetje, ki ne priznava nobenega izvajalca IRPS, to navesti na svojih spletnih straneh in v splošnih pogojih poslovanja ali na drug primeren način (če nima spletne strani in splošnih pogojev).
- morajo podjetja, ki se ukvarjajo s spletno prodajo ali spletnimi storitvami, na svojih spletnih straneh objaviti tudi elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov.

15. maja 2016 se izteče prehodno obdobje v katerem morajo podjetja uskladiti svoje poslovanje z določbami novega zakona. 

Link: http://www.ti.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/2537/5744/0c6b6d92272a3adb59d8f40c5c8fd00e/

Fotogalerija