Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Novice


Arhiv: Dogajanje v področnih skupinah

  • Področna skupina za diabetes je v sodelovanju s pravno službo GZS v začetku februarja 2017 oddala pripombo na Ministrstvo za zdravje v zvezi z odločitvijo Komisije za postavitev tehničnih in cenovnih standardov pri ZZZS. Z dne 12. aprila 2017 smo prejeli ugodno rešen odgovor ZZZS-ja.
  • Področna skupina za rano je pripravila dopis za Ministrstvo za zdravje in ZZZS, v smislu sestanka za skupno pripravo novih smernic za sodobne obloge rane.Prejeli smo odgovor ZZZS : "S stališča ZZZS smo zainteresirani za sistemsko izboljšanje zdravstvene oskrbe zavarovanih oseb s kroničnimi ranami. Glede na to, da je prav na to temo predviden simpozij v Portorožu 20. in 21. aprila 2017 in 19.aprila 2017 plenarna seja, katere se bo udeležil tudi generalni direktor ZZZS g.Marjan Sušelj s sodelavci, predlagamo, da se sestanek, izvede po navedenem simpoziju.  Ker strokovne službe ZZZS poleg izvajanja rednih in razvojnih nalog, sodelujejo tudi pri pripravi reformne zakonodaje, menimo, da sestanka ne bo možno izvesti vsaj do sredine meseca maja 2017."
  •  Področna skupina invalidski vozički je skupaj z URI SOČA, po sestanku pri generalnem direktorju URI SOČA  mag. Cuglju v mesecu marcu 2017, potrdila zapisnik na sestanku dogovorjenih aktivnosti. Gre za začetek sodelovanja na način, kot ga bo v začetku leta 2018 postavil ZZZS, ko v posamezne Komisije za postavitve tehničnih in cenovnih standardov povabi industrijo, stroko in uporabnike

  • SRIP MEDICINA, 10. aprila je bil zadnji rok za oddajo akcijskega načrta. SLO-MED je poleg Biotehniške fakultete eden izmed nosilcev vertikale  AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE. S strani SLO-MED-a je bil oddan akcijski načrt. Vse proizvajalce vabimo tudi po oddaji akcijskega načrta, da se nam priključijo. Prav tako pa so nekateri člani s strani proizvajalcev oddali pripombe na JAZMP, v zvezi s predlogom nove tarife.

Fotogalerija