Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Novice


Arhiv: Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Javni razpravi sta potekali na portalu e-Demokracija od 15. 2. do 15. 3. 2018 ter od 25. 3. do 25. 4. 2016 in sta zaključeni.  Člani SLO-MED-a so podali pripombe v roku (april 2018) in prejeli konec avgusta 2018 obrazložitev s strani ZZZS. Predvidoma 17. septembra 2018 naj bi bila Spremembe Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja sprejela skupščina ZZZS.  Sklep o določitvi zdravstvenih stanj in drugih pogojev za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov. Člani SLO-MED, ki so pripombe oddali v roku, pa so nanje prejeli obrazložitev s strani ZZZS.

Fotogalerija