Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Novice


Arhiv: Sprejet Pravilnik o pristojbinah medicinskih pripomočkov

Danes 15. aprila 2019 je bil na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) sprejet Pravilnik o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov, ki ga izdaja minister za zdravje.

S tem pravilnikom se določa vrsta in višina pristojbin, ki jih v skladu z Zakonom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09; v nadaljnjem besedilu: zakon), plača predlagatelj zadevnega postopka Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP), in sicer:  

  1.  letne pristojbine za spremljanja izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in izpolnjevanja pogojev priglašenih organov, 
  2.  pristojbine za postopek razvrstitve izdelka med medicinske pripomočke, 
  3. pristojbine za postopek imenovanja priglašenega organa na področju medicinskih pripomočkov, 
  4. pristojbine za postopek priglasitve klinične raziskave in študije ovrednotenja delovanja IVD na področju medicinskih pripomočkov oziroma njene spremembe, 
  5.  pristojbine za vpis medicinskega pripomočka v register medicinskih pripomočkov oziroma spremembo vpisa,
  6.  pristojbine za opravljanje dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, 
  7.  pristojbine za izdajo izjave o prosti prodaji medicinskega pripomočka,
  8.  pristojbine za strokovno svetovanje pri prevodu navodila za uporabo in označevanje medicinskega pripomočka, razmejitev med medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki ter razvrstitev medicinskega pripomočka v ustrezen razred. 

Pravilnik o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov lahko najdete TUKAJ.

Fotogalerija

 

Kaj je teden MEDTECHA-a (Medtech week), ki se dogaja v času od 19 - 23. junija 2017

V tem času (19-23 junij) vsa podjetja in združenja, ki so člani MEDTECH-a bolj intenzivno skupaj ozaveščajo po vsej Evropi o vrednosti medicinske tehnologije. Vsako nacionalno združenje ali podjetje na svoj način  organizira široko paleto fizičnih in spletnih dejavnosti.  Tudi združenje SLOMED se bo pridružilo tem dejavnostim z različnimi aktivnostmi (spletna stran, FB , dan odprtih vrat za naše člane in potencialne člane, ki bi se nam želeli pridružiti,..)

Predstavitev MEDTECH week (ppt NAC_MD_MedTech Week meeting_11052017)