Zapri

Novice


Arhiv: Združenje SLO-MED poziva ZZZS k zaustavitvi izvajanja aktivnosti povezane s pripravo seznama medicinskih pripomočkov zaradi COVID-19 situacije

V Združenju proizvajalcev in distributerjev medicinske opreme GZS PTZ SLO-MED, ugotavljamo in opozarjamo, da se razmere v poslovanju slovenskega gospodarstva zaradi vpliva koronavirusa ponovno vse bolj zaostrujejo. Epidemija je v polnem zamahu. Smo v obdobju, ko so vse sile naših članov še vedno usmerjene v aktivno zagotavljanje nemotene oskrbe zavarovancev in ohranjanje zdravja naših zaposlenih.

Hkrati nam je vsem primarni cilj, v teh, vse prej kot enostavnih poslovnih okoliščinah, našim uporabnikom zagotavljati kakovostno podporo, jim zagotoviti pravočasno dobavo medicinskih pripomočkov ter ob vsem navedenem še ohranjati delovna mesta ter s tem zaposlenim zagotavljati socialno varnost. Vse navedeno se po najboljših močeh trudimo zagotoviti kljub temu, da smo prisiljeni v neprestano prilagajanje delovnega procesa ter nenazadnje, kljub vedno večji kadrovski podhranjenosti in sicer v smislu odsotnosti z dela zaradi množičnega obolevanja za boleznijo COVID-19 naših zaposlenih.

Na tem mestu se tako medije ter s tem širšo javnost čutimo dolžni opozoriti, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v teh, že tako negotovih razmerah, kljub večkratnim pozivom in celo prošnjam, naj aktivnosti v zvezi z implementacijo pravilnika začasno prekine, saj gre v primeru pandemije ter z njo povezanimi posledicami za višjo silo, na katero nimamo nikakršnega vpliva, le ta nemoteno nadaljuje z aktivnostmi povezanimi s pripravo seznama za medicinske pripomočke. Gre za implementacijo ureditve področja oskrbe z medicinskimi pripomočki, ki prinaša številne spremembe. Uvajanje le-teh v trenutni krizni situaciji pa lahko prinese rizične posledice tako za paciente kot za tržišče (zmanjšanje obsega pravic pacientov ter s tem dostopnosti do medicinskih pripomočkov).

Glede na opisano stanje, v katerem smo se člani združenja SLO-MED znašli, situacija je namreč še hujša kot ob prvem valu epidemije, so roki za prijave v seznam, za mnoge od nas objektivno nerealno določeni ter posledično neuresničljivi.

Iz navedenih razlogov zato v Združenju tokrat javno pozivamo ZZZS, da nemudoma zaustavi izvajanje vseh aktivnosti, ki so povezane s pripravo seznama za medicinske pripomočke, ustavi tek vseh rokov, vse dokler se epidemiološke razmere ne normalizirajo vsaj do te mere,  da se bomo lahko člani združenja, poleg osredotočenja na kvalitetno in pravočasno preskrbo pacientov z nujnimi medicinskimi pripomočki, ki jih zavarovanci dnevno potrebujejo za svoje življenje, posvetimo še birokratskim, upravnim postopkom pri ZZZS, ne da bi zaradi tega trpela kakovost življenja ter zdravje uporabnikov naših pripomočkov. Pomanjkljivo urejen seznam bo namreč dostopnost medicinskih pripomočkov zmanjšal.

ZZZS navaja, da bo seznam za medicinske pripomočke omogočil preglednost trga teh izdelkov. To ne drži, ker omenjeni seznam zadeva samo pripomočke, ki se izdajajo na podlagi recepta oziroma naročilnice in rešitev nikakor ni celostna, čeprav jo ZZZS predstavlja kot tako. Izboljšanja stanja na trgu zgolj z ureditvijo tega seznama ni mogoče pričakovati, v trenutni situaciji pa je potrebno vso pozornost posvetiti med epidemijo najbolj iskanim pripomočkom, kamor pripomočki, izdani na recept, ne spadajo.

Nerazumno je tudi tovrstno nepopustljivo vzpostavljanje registrov, medtem ko se istočasno zaradi nove evropske uredbe, že pod okriljem Evropske komisije, pripravlja tudi celovit centralni evropski register medicinskih pripomočkov na trgih v EU.

Vzpostavljanje tovrstnih registrov torej ne bo v ničemer pripomoglo k distribuciji bolj varnih oz. bolj učinkovitih medicinskih pripomočkov na trgu. Le- to celostno lahko zagotovi le seznam, ki obsega  vse medicinske pripomočke (ne le tiste, ki so izdani na recept oziroma naročilnico) in pregleden ter dosleden sistem tržnega nadzora.

Naj na koncu zgolj še poudarimo, da se članom združenja takšen način delovanja ZZZS zdi skrajno neprimeren, saj je na primer tudi Vlada RS, na podlagi razglašene epidemije, ustrezno zakonsko prilagodila in zaustavila izvajanja javnih naročil. Upoštevajoč tudi navedeno dejstvo, bi tako po našem prepričanju moral tudi ZZZS zaustaviti vse aktivnosti povezane s pripravo omenjenega seznama medicinskih pripomočkov oz. izvajanje Pravilnika, saj gre za povsem primerljivo situacijo.

Fotogalerija